Indywidualne Konto Emerytalne
 
Encyklopedia PWN
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE),
w Polsce indywidualny plan oszczędzania na poczet przyszłych świadczeń emerytalnych;
wprowadzone na mocy Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z 20 IV 2004; IKE mogą prowadzić banki w formie rachunku lub lokaty bankowej, podmioty prowadzące działalność maklerską, firmy ubezpieczeniowe w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym lub towarzystwa fuduszy inwestycyjnych; IKE może założyć każda osoba fizyczna, mająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie RP, która ukończyła 16. rok życia (osoby niepełnoletnie mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskiwały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę); można mieć jedno IKE; może na nim oszczędzać 1 osoba; wpłaty na IKE są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia