Ilešič Svetozar
 
Encyklopedia PWN
Ilešič Svetozar, ur. 8 VI 1907, Lublana, zm. 5 II 1985, tamże,
geograf słoweński;
od 1947 profesor uniwersytetu w Lublanie; czł. Słoweńskiej Akad. Nauk i Sztuk; od 1980 członek PAN; czł. honorowy Pol. Tow. Geogr.; zajmował się gł. regionalizacją geogr.-ekon. oraz problematyką użytkowania ziemi i osadnictwa wiejskiego; publikacje m.in. w języku polskim.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia