Iławskie, Pojezierze
 
Encyklopedia PWN
Iławskie, Pojezierze,
część Pojezierzy Południowobałtyckich między doliną Wisły na zachodzie a Pasłęką na wschodzie;
urozmaicona rzeźba młodoglacjalna; z południowego zachodu na północny wschód, od Gardei po Morąg, ciągnie się pas moren czołowych wyznaczający zasięg fazy pomor. zlodowacenia bałt. (Wisły); liczne jeziora, do największych należą: Jeziorak, Narie, Drwęckie; gł. m.: Ostróda, Iława, Morąg.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia