Ihering Rudolf
 
Encyklopedia PWN
Ihering
[jẹ:rıŋ],
Jhering, Rudolf von Wymowa, ur. 22 VIII 1818, Aurich, zm. 17 IX 1892, Getynga,
niem. prawnik, teoretyk prawa.
1845 profesor prawa rzym. uniw. w Bazylei, od 1846 — w Rostocku, od 1849 — w Kilonii, od 1852 — w Giessen, od 1868 — w Wiedniu, od 1872 — w Getyndze; początkowo reprezentował stanowisko pozytywizmu prawniczego, następnie stworzył tzw. teorię interesu; w poglądach Iheringa występowało wiele elementów solidaryzmu; głoszona przez niego teoria interesu stała się podstawą kierunku teorii prawa zw. jurysprudencją interesów; Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung (t. 1–4 1852–65), Der Kampf ums Recht (1872), Der Zweck im Recht (t. 1–2 1877–82).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia