Ihering Rudolf
 
Encyklopedia PWN
Ihering
[jẹ:rıŋ],
Jhering, Rudolf von Wymowa, ur. 22 VIII 1818, Aurich, zm. 17 IX 1892, Getynga,
niem. prawnik, teoretyk prawa.
1845 profesor prawa rzym. uniw. w Bazylei, od 1846 — w Rostocku, od 1849 — w Kilonii, od 1852 — w Giessen, od 1868 — w Wiedniu, od 1872 — w Getyndze; początkowo reprezentował stanowisko pozytywizmu prawniczego, następnie stworzył tzw. teorię interesu; w poglądach Iheringa występowało wiele elementów solidaryzmu; głoszona przez niego teoria interesu stała się podstawą kierunku teorii prawa zw. jurysprudencją interesów; Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung (t. 1–4 1852–65), Der Kampf ums Recht (1872), Der Zweck im Recht (t. 1–2 1877–82).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia