Ibn Manzur Muhammad Ibn Mukarram
 
Encyklopedia PWN
Ibn Manzur Muhammad Ibn Mukarram, Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Manẓūr, ur. VI lub VII 1233, zm. na przeł. 1311 i 1312, Kair,
arabski filolog i leksykograf;
działał na terenie Egiptu w schyłkowym okresie kultury arabsko-muzułm.; przypisuje mu się autorstwo ponad 500 prac, gł. jego dziełem jest obszerny, 20-tomowy słownik języka arabskiego Lisan al-Arab [‘język Arabów’] napisany ok. 1290, po raz pierwszy wyd. w Bulaku 1300–08; I.M. wykorzystał wcześniejsze słowniki, przede wszystkim Al-Azhariego i Ibn Sidy; słownik ten do dziś jest jednym z najważniejszych źródeł do poznania klas. języka arabskiego; także autor pracy Nisar al-azhar fial-lajl wa-an-nahar [‘nizanie gwiazd nocą i dniem’] dotyczącej ciał niebieskich i Zodiaku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia