Ibn Badżdża
 
Encyklopedia PWN
Ibn Badżdża, Ibn Baǧǧa, znany w Europie pod zlatynizowanym imieniem Awempace, ur. koniec XI w., Saragossa, zm. 1138, Fez (Maroko),
arabski filozof, matematyk, astronom, lekarz, mieszkający w Hiszpanii;
komentator pism przyrodniczych Arystotelesa w duchu neoplatonizmu; zwolennik oddzielenia nauki i filozofii od religii; uważał, że do prawdy dochodzi się rozumem i wiedzą, a nie przez objawienie; autor traktatów mat. oraz filoz., m.in. Tadbir al-mutawahhid [‘sposób życia samotnika’], przedstawiający poglądy filoz., etyczne i polityczne Ibn Badżdży oraz proces moralnego doskonalenia się jednostki; wywarł wpływ na średniow. filozofię arabską, żydowską i chrześcijańską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia