β-d-fruktofuranozydaza
 
Encyklopedia PWN
katalizuje hydrolizę końcowych nieredukujących reszt fruktozy w β-d-fruktofuranozydazach; β-d-fruktofuranozydaza hydrolizuje sacharozę (inwersja cukru) do α-glukozy i β-d-fruktozy oraz odszczepia β-d-fruktozę od trisacharydu rafinozy; występuje w drożdżach, drobnoustrojach i roślinach wyższych; rozkład sacharozy pobranej z pokarmem zachodzi w komórkach nabłonka jelitowego pod wpływem odrębnego enzymu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia