Huta Częstochowa SA
 
Encyklopedia PWN
Huta Częstochowa SA,
kombinat metalurgiczny w Częstochowie, 1952–90 pod nazwą Huta im. Bolesława Bieruta;
zbudowany 1896–1901 jako najnowocześniejszy i drugi co do wielkości (po Hucie Bankowej) zakład metalurgiczny Królestwa Polskiego; specjalizował się w produkcji wysokogatunkowej surówki i wyrobów walcowanych (1913 produkcja 115,3 tysiąca t surówki, 89 tysięcy t stali i 80,1 tysiąca t wyrobów walcowanych); właściciel 11 kopalni rudy żelaza; w II RP, mimo częściowej modernizacji i rozbudowy, huta przeżywała okres stagnacji; zasadniczo rozbudowana i zmodernizowana 1950–55, stała się najnowocześniejszym i jednym z największych kombinatów hutniczych w kraju; obecnie główny w kraju producent blach gorącowalcowanych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia