Heraklidów powrót
 
Encyklopedia PWN
Heraklidów powrót,
mit gr. tłumaczący podział miast doryckich na Peloponezie;
po śmierci Heraklesa jego dzieci musiały uchodzić przed królem Myken, Eurysteuszem; schroniły się w Atenach u Tezeusza, z którego pomocą Eurysteusz został pokonany; pierwszą próbę p.H. na Peloponez przekreśliła wola bogów, którzy ustami wyroczni pytyjskiej kazali wstrzymać się Heraklidom na 3 pokolenia; dopiero prawnuki Heraklesa powróciły na Peloponez obalając rządy Pelopidów; Kresfontes zajął Mesenię, Temenos — Argos, a synowie Arystodema, Eurystenes i Prokles — Spartę. Wydarzenie to stanowiło w świadomości samych Greków granicę między przeszłością mityczną (tzw. okresem heroicznym) a hist.; szczególne konsekwencje miał mit w Sparcie, gdzie implikował wiarę w heterogeniczność 2 domów król. wywodzących się od Heraklidów względem doryckiej społeczności Spartiatów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia