Henryk III Biały
 
Encyklopedia PWN
1248 współrządził z bratem Władysławem, natomiast z drugim z braci, Bolesławem Rogatką, toczył ustawiczne walki; utrzymywał przyjazne stosunki z dworem czeskim króla Przemysła Ottokara II; popierał rozwój gospodarczy, zwłaszcza lokacje miast, zwalczał samowolę możnowładców.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia