Helan Shan
 
Encyklopedia PWN
Helan Shan,
góry w północnych Chinach, w prowincji Ningxia, między doliną rzeki Huang He a pustynią Ałaszan;
długość ok. 300 km; wysokość do 3556 m; zbudowane z prekambryjskich gnejsów oraz paleozoicznych wapieni i łupków; roślinność pustynna i stepowa; w południowej części fragmenty Wielkiego Muru Chińskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia