Hebrajczycy
 
Encyklopedia PWN
Hebrajczycy,
w Starym Testamencie nazwa nadawana Żydom przez inne ludy, przede wszystkim Egipcjan i Filistynów;
pochodzenie nazwy nie jest pewne; wg Rdz 11,14–26 wywodzą się od Ebera, potomka Sema, należy to jednak traktować raczej w kategoriach mitu; innym wyjaśnieniem nazwy jest pochodzenie od słowa ewer [‘ten, który przeszedł’], co nawiązywałoby do koczowniczego trybu życia tego ludu; zazwyczaj podczas swych wędrówek H. służyli obcym panom, jak np. w Egipcie; w literaturze rabinicznej jest to określenie honorowe; w Nowym Testamencie H. to Żydzi szczególnie związani z tradycją palestyńską w odróżnieniu od zwolenników hellenizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia