Han Malsuk
 
Encyklopedia PWN
1959–74 wykładała literaturę na uniwersytecie w Seulu; utwory poświęcone społ. problemom współcz. Korei, szczególnie roli i pozycji kobiety w zmieniającym się świecie; wydała zbiory opowiadań, m.in.: Sinwayi tana [‘kres mitu’] (1957), nowela Powódź (1959, wyd. pol. w „Literaturze na Świecie” 1993 nr 2), powieści (m.in. Na krawędzi 1983, wyd. pol. 1993); ponadto pol. przekłady opowiadań w zbiorach Komungo (1996), Filiżanka kawy (1997); eseje i felietony dotyczące aktualnych zagadnień społecznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia