Hamburger Jean
 
Encyklopedia PWN
Hamburger
[ãbürżẹ]
Jean Wymowa, ur. 15 VII 1909, Paryż, zm. 1 II 1992, tamże,
fr. chirurg, nefrolog;
od 1956 profesor uniwersytetu w Paryżu, kier. Kliniki Nefrologicznej; dyr. Laboratorium Badawczego Chorób Nerek i Immunologii Przeszczepów w Paryżu; czł. m.in. fr. Akad. Nauk, fr. Akad. Medycyny, od 1980 członek PAN; 1960–63 prezes Międzynar. Tow. Nefrologicznego, 1968–70 — Międzynar. Tow. Transplantologii; pionier nowoczesnych metod leczenia skrajnej niewydolności nerek, jeden z pierwszych konstruktorów aparatów do dializy pozaustrojowej, pionier dializ wewnątrzustrojowych, zwłaszcza jelitowych; jeden z twórców transplantologii klinicznej (prace dotyczące zwłaszcza immunologii przeszczepu) — osiągnięcia w dziedzinie przeszczepiania nerek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia