Haber Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Haber Jerzy, ur. 7 V 1930, Kraków, zm. 1 I 2010, tamże,
fizykochemik;
od 1968 profesor w Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie; od 1973 czł. PAN, od 1989 PAU, od 1990 Akad. Eur.; czł. Międzynar. Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), 1978–90 przewodniczący Komisji Katalizy IUPAC; badania w dziedzinie katalizy heterogenicznej oraz fizykochemii powierzchni i chemii ciała stałego; zajmuje się mechanizmem reakcji katalitycznego utleniania węglowodorów i chemią powierzchni tlenków metali przejściowych; m.in. Chemia ciała stałego (1975, wspólnie z J. Dereniem i R. Pampuchem), Oxygen in Catalysis (1991, wspólnie z A. Bielańskim).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia