Gwinea Równikowa. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Gwinea Równikowa. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 Gwinea Równikowa jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 7-letnią kadencję, jako głową państwa. Władzę ustawodawczą pełni 1-izbowy parlament (Izba Reprezentantów Narodu), składający się ze 100 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia