Gwinea Równikowa. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Gwinea Równikowa. Gospodarka.
Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 16,5 tys. dolarów USA (2005), wg innych źródeł przekracza 50 tys. dolarów USA; struktura wartości PKB: górnictwo i w niewielkiej części przemysł przetwórczy 92,5%, usługi 4,6%, rolnictwo 2,8% (2007).
Rolnictwo. Głównymi uprawami są: kakaowiec i banany (gł. Bioko), kawowiec (Mbini), palma olejowa, maniok, bataty; hodowla zwierząt i rybołówstwo mają małe znaczenie; lasy (63% pow. ogólnej) dostarczają cennych gat. drewna (okumé, heban, palisander).
Przemysł. W górnictwie gł. rolę (po odkryciu 1996 wielkich złóż) odgrywa szybko rosnące wydobycie ropy naft. (360 tys. baryłek dziennie, 2004 wobec 220 tys. baryłek w 2002) oraz eksploatacja złota (0,5 t, 2003). Przemysł przetwórczy reprezentują palarnie kawy, przetwórnie ziarna kakaowego, olejarnie, tartaki, fabryki forniru.
Transport i łączność. Sieć drogowa słabo rozwinięta (ok. 2,8 tys. km); linii kol. brak; gł. porty: Malabo, Bata, Luba; międzynar. porty lotn. w Malabo i Bata.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 10 mld dolarów USA (2007), importu — 3,2 mld dolarów USA (2007); wywóz głównie ropy naftowej i gazu ziemnego (ok. 98% wartości eksportu), drewna, ziarna kakaowego; import urządzeń dla górnictwa, żywności; główni partnerzy handlowi: USA, Chiny, Włochy, Francja, Hiszpania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia