Gupta Majthiliśaran
 
Encyklopedia PWN
Gupta Majthiliśaran, ur. 3 VIII 1886, Ćirganw (stan Uttar Pradeś), zm. 12 XII 1964,
poeta indyjski, tworzący w języku hindi;
nie związany z żadną partią polit., 1941 był więziony przez władze bryt.; 1952–64 czł. Izby Stanów indyjskiego parlamentu; debiutował w czasopismach lit. na pocz. XX w.; tytuł nar. wieszcza przyniosły mu wiersze i poematy patriotyczne, w których, odwołując się do tradycji dawnych Indii, pragnął wzmocnić w rodakach wiarę we własne dziedzictwo i wezwać do walki o lepszą przyszłość; jego gł. dziełem jest, oparty na eposie Ramajana, poemat Saket (1932), w którym są widoczne wpływy myśli M.K. Gandhiego; jest autorem ponad 40 utworów, gł. poematów i zbiorów wierszy, m.in.: Bharat-bharati [‘głos Indii’] (1914), Dźajadrath wadh [‘zabicie Dźajadratha’] (1910), Pańćawati (1925), Jaśodhara (1933), Wisznuprija (1957); ponadto 2 dramaty, także przekł. na język hindi dzieł sanskryckich i bengalskich; 1954 otrzymał najwyższe indyjskie odznaczenie państw. — Padma bhuszan.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia