Gukowski Grigorij A.
 
Encyklopedia PWN
Gukowski Grigorij A., ur. 1 V 1902, Petersburg, zm. 2 IV 1950,
ros. historyk literatury;
profesor uniwersytetu w Leningradzie (Petersburgu) i Saratowie; początkowo związany z rosyjską szkołą formalną, później przedstawiciel socjol. metody badawczej; zainteresowania G. koncentrowały się na literaturze ros. XVIII i 1. poł. XIX w., twórczości A. Sumarokowa, D. Fonwizina, A. Radiszczewa, N. Karamzina, A. Puszkina i N. Gogola oraz związkach między klasycyzmem, romantyzmem i realizmem; gł. prace: Russkaja litieratura XVIII w. (1939), Puszkin i russkije romantiki (1946), Riealizm Gogola (1959); poddawany represjom, zmarł na zesłaniu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia