Guizhou
 
Encyklopedia PWN
Guizhou, Kuejczou Wymowa,
prow. w południowych Chinach, na Wyż. Junnan-Kuejczou;
pow. 170 tys. km2; 36,6 mln mieszk. (2008); gł. Chińczycy (Han) i mniejszości nar. Miao, Bouyei, Dong i in.; ponad 80% mieszk. stanowi ludność wiejska; ośrodek administracyjny Guiyang, inne gł. m.: Zunyi, Anshun; większą część powierzchni Guizhou zajmuje Wyż. Junnan-Kuejczou (wys. 1500–2000 m) o zróżnicowanym ukształtowaniu (ostre formy rzeźby, liczne kotliny śródgórskie, głęboko wcięte doliny rzek); silnie rozwinięte zjawiska krasowe (zwłaszcza na południu); klimat zwrotnikowy, monsunowy; duże nasłonecznienie, w środkowej części Guizhou średnio 220–240 dni bezchmurnych w roku; obszar źródłowy licznych rzek; gł. rz. Wu Jiang; na południu charakterystyczne zjawiska podziemnej ucieczki wód powierzchniowych; w górach zimozielone lasy liściaste. Podstawą gospodarki jest rolnictwo; grunty orne zajmują ok. 12% pow. ogólnej (połowa ziem sztucznie nawadniana); na zboczach rozpowszechniony system uprawy tarasowej; uprawa gł. ryżu (1–2 zbiory zbóż) i kukurydzy, ponadto pszenicy, batatów, z roślin przem. — rzepaku, tytoniu, orzeszków ziemnych, trzciny cukrowej, herbaty; sadownictwo (zwłaszcza owoce cytrusowe); na północy rozwinięta hodowla jedwabników; duże znaczenie ma zbiór ziół lekarskich, kory dębu korkowego, nasion tungowca oraz pozyskanie laki i drewna; hodowla bydła i trzody chlewnej. W przemyśle dominuje górnictwo, zwłaszcza wydobycie węgla kam. (bogate złoża na zachodzie — w rejonie m. Lupanshui), rud rtęci (przy wschodniej granicy Guizhou — w rejonie m. Tongren), cynku, ołowiu, manganu oraz fosforytów i boksytów; rozwinięty gł. przemysł spoż. (m.in. produkcja wysokogatunkowych wyrobów tytoniowych oraz znanej chiń. wódki Maodai), jedwabn., hutnictwo metali nieżel. i żelaza; ponadto przemysł maszyn. (maszyny i narzędzia roln.), chem. (nawozy sztuczne); stare tradycje w Guizhou ma rzemieślnicza produkcja papieru, cukru trzcinowego, szkła i porcelany; gł. ośr. przem.: Guiyang, Zunyi; rzemiosło artyst. (hafty, wyroby z laki, bambusa). W transporcie gł. rolę odgrywają drogi samochodowe (dł. ok. 30 tys. km); przez Guizhou przebiegają 2 ważne linie kol. (łączą sąsiednie prowincje) krzyżujące się w Guiyang.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia