Guernsey. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Guernsey. Ustrój polityczny.
Wyspa Guersney wraz z Alderney i Sark stanowi dependencję, tj. terytorium zależne Korony brytyjskiej — okręg (baliwat, ang. bailiwicks) Guersney:. Ich suwerenem jest monarcha brytyjski, ale wyspy nie są częścią Zjednoczonego Królestwa. Monarchę reprezentuje zastępca gubernatora, który jest też naczelnym dowódcą wojsk. Sprawy zagraniczne i obrony znajdują się w gestii władz brytyjskich; sprawy administracji, sądownictwa, gospodarki, finansów, zdrowia, oświaty — w kompetencji lokalnych organów władzy. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament (Stany, z wyborów powszechnych) i sąd królewski — obu organom przewodniczy bajlif, mianowany przez Koronę. Ustawodawstwo Stanów wymaga sankcji monarszej. Lokalne władze, niższego szczebla, mają też należące do okręgu Guernsey wyspy: Alderney (prezydent i wybieralne Stany) i Sark (dziedziczny pan — Seigneur, i parlament — Chief Pleas). Na wyspach nie ma partii politycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia