Guernsey. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Guernsey. Gospodarka
Po II wojnie światowej coraz poważniejszą rolę w gospodarce Wysp Normandzkich odgrywają usługi finansowe (ok. 60% PKB). Odrębne ustawodawstwo oraz specyficzne położenie polityczne i geograficzne nadały obu dependencjom charakter „raju podatkowo-finansowego”. Stopniowo jednak UE wymusza ograniczenie tych przywilejów i odrębności. Z podobnych przesłanek wynika duża popularność wysp jako celu turystycznego (ok. 25% PKB). Na wysokim poziomie utrzymuje się rozwinięta intensywna uprawa kwiatów (frezje) i warzyw (pomidory, wczesne ziemniaki) oraz hodowla bydła mlecznego (rasa jersey). PKB wynosi 2,7 mld dol. USA (2005) czyli ok. 44,6 tys. na mieszkańca. Bezrobocie ukształtuje się ok. 0,9%, inflacja — 3,4% (2006).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia