Grzegorz XIV
 
Encyklopedia PWN
Grzegorz XIV, Niccolò Sfondrati, ur. 11 II 1535, Somma Lombardo k. Mediolanu, zm. 15 X 1591, Rzym
papież od 1590;
Włoch; współpracownik św. Karola Boromeusza, od 1560 biskup Cremony; czynny w ostatniej fazie prac soboru trydenckiego (1562–63), którego postanowienia gorliwie wcielał w życie w swojej diecezji; od 1583 kardynał-prezbiter; obrany z poparciem hiszp., wsparł politykę Filipa II w sprawie obsady tronu francuskiego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia