Grenville George
 
Encyklopedia PWN
od 1741 czł. Izby Gmin; 1754–62 (z przerwami) skarbnik floty, 1762 sekr. stanu, 1762–63 pierwszy lord Admiralicji; 1763–65 premier i kanclerz skarbu; stabilizował finanse państwa po wojnie siedmioletniej 1756–63, starał się podnieść dochody z ceł i ograniczyć przemyt w handlu kolonialnym, usprawnił działalność służb celnych w koloniach amer.; przeprowadził uchwalenie Ustawy stemplowej 1765, która wzbudziła silne protesty kolonistów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia