Grenada. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Grenada. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1974 Grenada jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez mianowanego przezeń gubernatora generalnego. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o kadencji 5-letniej: 15-osobowa Izba Reprezentantów z wyborów powszechnych, 13-osobowy Senat — mianowany przez gubernatora. Władzę wykonawczą sprawuje mianowany przez gubernatora rząd, z premierem na czele.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia