Graal
 
Encyklopedia PWN
Graal,
starofr. nazwa tajemniczego przedmiotu przedstawianego jako drogocenna misa lub kielich, którym miał się posłużyć Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy i do którego Józef z Arymatei zebrał krew z jego przebitego boku;
motyw poszukiwania Graala przez rycerzy króla Artura znalazł odbicie w licznych legendach i alegoriach średniow.; najstarsza wersja legendy o Graalu w poemacie Chrétiena de Troyes Percewal z Galii, czyli Opowieść o Gralu (1180), późniejsze: Robert de Boron Le roman de l’Estoire dou Graal (pocz. XIII w.), cykl Lancelot-Graal (1220–30), W. von Eschenbach Parzival (1201–05); temat podejmowany przez wielu pisarzy aż po czasy współcz. (m.in. T.S. Eliot, G. Hauptmann, J. Cocteau).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia