Gorzkowski Ludwik Jędrzej
 
Encyklopedia PWN
Gorzkowski Ludwik Jędrzej, ur. 21 XI 1811, Kraków, zm. przed 1857,
działacz konspiracji galicyjskiej, z zawodu fizyk;
czł. Stow. Ludu Pol., następnie Konfederacji Powszechnej Narodu Pol.; utrzymywał kontakty z TDP; współpracował z E. Dembowskim; krytykował Kom. Poznański za przewlekanie przygotowań spiskowych; XI 1845 objął kierownictwo ośr. spiskowego we Wrocławiu; po powrocie do Krakowa I 1846 współautor planu wybuchu powstania i projektu składu rządu (w którym Gorzkowski reprezentował Kraków); czł. Rządu Nar. w czasie rewolucji krakowskiej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia