Gorycja
 
Encyklopedia PWN
Gorycja, wł. Gorizia, niem. Görz Wymowa,
kraina historyczna w północno-wschodnich Włoszech.
Od XI w. należała do terytorium patriarchatu akwilejskiego; ok. 1100 wyodrębniona jako hrabstwo z własną dynastią, która rozszerzyła swe posiadłości na całe zbocze wschodnich Alp; 1248 hr. Meinhard III objął sukcesję po hrabiach Tyrolu; po jego śmierci 1267 dziedzictwo podzielono; Gorycję wraz z Istrią otrzymał młodszy syn, Albert II, którego potomkowie panowali do 1500, kiedy to, po wygaśnięciu dynastii na hr. Leonardzie, Gorycja została przez Maksymiliana I wcielona do posiadłości habsburskich. Po I wojnie świat. przyłączona do Włoch; po II wojnie świat. podzielona między Włochy oraz Jugosławię; obecnie w Słowenii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia