Gniedicz Nikołaj I.
 
Encyklopedia PWN
Gniedicz Nikołaj I., ur. 13 II 1784, Połtawa, zm. 15 II 1833, Petersburg,
ros. poeta i tłumacz;
przedstawiciel neoklasycyzmu, zwolennik oparcia literatury ros. na wzorach monumentalnych form poezji gr.; poemat Rożdienije Gomiera (1817), zbiór poet. Stichotworienija… (1832); przekład heksametrem Iliady Homera, tłumaczenia m.in. utworów F. Schillera, W. Szekspira, Woltera; pol. przekłady wierszy w antologii Dwa wieki poezji rosyjskiej (1954).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia