Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
 
Encyklopedia PWN
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie (GBL),
centralna biblioteka nauk. z dziedziny medycyny;
zał. 1945 przez S. Konopkę; ma 16 oddziałów terenowych; uczestniczy w Nar. Zasobie Bibliotecznym (w zakresie nauk biomed.) i archiwizuje najcenniejsze zbiory wchodzące w jego skład; prowadzi rozległą działalność informacyjno-dokumentacyjną, m.in. opracowuje i udostępnia komputerową bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej, bazy katalogowe zbiorów własnych, prowadzi, opracowywaną przez kilkadziesiąt placówek, bazę Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych; bazy te są udostępniane również w Internecie; GBL prowadzi działalność nauk. i wydawniczą, m.in. wydaje „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej”. W 2000 zbiory GBL liczyły 503,29 tys. woluminów publikacji zwartych, 154,41 tys. woluminów czasopism, 67,06 tys. jednostek bibliotecznych zbiorów specjalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia