Głazkow Nikołaj I.
 
Encyklopedia PWN
Głazkow Nikołaj I., ur. 30 I 1919, Łyskowo (obwód niżnienowogrodzki), zm. 2 X 1979, Moskwa,
ros. poeta i tłumacz;
kontynuator poezji futurystów (W. Chlebnikow) i oberiutów (Oberiu); kopie swoich utworów określił mianem „sam-siebia-izdat”; wiersze autobiogr. o charakterze ironiczno-parodystycznym oparte na połączeniu śmieszności i naiwności doznań, prostoty graniczącej czasem z prymitywizmem i złożoności opisywanych anormalnych sytuacji życiowych; ponadto liryka pejzażowa; zbiory wierszy, m.in. Moja estrada (1957), Poetograd (1962), Bolszaja Moskwa (1969), Niepowtorimost' (1979); ponadto przekł. poezji jakuckiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia