Gira Liudas
 
Encyklopedia PWN
Gira Liudas Wymowa, ur. 27 VIII 1884, Wilno, zm. 1 VII 1946, tamże,
litew. poeta, dramatopisarz i krytyk literacki;
1936–38 prezes Stow. Pisarzy Litew.; od 1945 czł. Akad. Nauk Litew. SRR; wiersze na motywach pieśni lud. i patriotyczne, m.in. zbiory Tėvynės keliais [‘drogami ojczyzny’] (1912), Tolimuos keliuos [‘na dalekich szlakach’] (1945); dramaty, m.in. Kerštas [‘zemsta’] (1910) o problematyce społ. i wolnościowej, nawiązujące do historii Litwy; tworzył także w języku ros. i pol. (poemat Przyszłej Polsce — dziś Polsce walczącej 1941, wiersz Cześć żołnierzu); prace krytycznolit.; przekłady utworów A. Puszkina; pol. przekłady wierszy Giry w Antologii poezji litewskiej (1939), w wyborze U przyjaciół (1961), antologii Tam gdzie malwy lśnią czerwone... (1973).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia