Giertych Jędrzej
 
Encyklopedia PWN
Giertych Jędrzej, ur. 7 I 1903, Sosnowiec, zm. 8 X 1992, Londyn,
ojciec Macieja, działacz polit., publicysta, prawnik;
1927–32 pracownik MSZ; do 1932 czynny w ZHP; 1932–33 sekr. Kom. Wykonawczego Obozu Wielkiej Polski; 1935–39 czł. ZG i Kom. Gł. oraz tzw. dziewiątki kierowniczej SN; redaktor „Gazety Warszawskiej” i „Warszawskiego Dziennika Narodowego”; 1939–45 w niem. obozie jenieckim; po 1945 na emigracji w Wielkiej Brytanii, przeciwnik T. Bieleckiego, 1961 usunięty przez niego z emigr. SN; publicysta mies. „Horyzonty ”; od 1971 redaktor „Opoki”; gł. prace: Tragizm losów Polski (1936), Kulisy powstania styczniowego (1965), Rola dziejowa Dmowskiego (t. 1 1968), Józef Piłsudski 1914–19 (t. 1 1979, t. 2 1982).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia