Giersz Marcin
 
Encyklopedia PWN
Giersz, Gerss, Marcin, ur. 23 X 1808, Kowalki (pow. Gołdap), zm. 15 VIII 1895, Giżycko,
luterański działacz mazurski, nauczyciel,
od 1828 kantor w Mikołajkach; początkowo propagator języka niem., przeprowadził na Mazurach ankietę językową dotyczącą okresu 1740–1840 — zaliczył ludność dwujęzyczną do Niemców (H. Gizewiusz zarzucił ankiecie fałszerstwo); pracował w „Przyjacielu Ludu Łeckiego”, zainicjował w Giżycku towarzystwo, którego celem było szerzenie niemczyzny; od 1860 wydawał kalendarz prusko-pol., propagujący patriotyzm pruski, wierność dla Hohenzollernów i gorliwość luterańską; od ok. 1880 szukał kontaktów z Polską; zał. nauk. tow. literackie mazuroznawcze „Masovia”; wydał kroniki Giżycka i Rydzewa; autor żywotu M. Lutra oraz pracy dotyczącej wojny 1870–71.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia