Geniusz Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Geniusz Mieczysław, ur. 1853, Suwalszczyzna, zm. 26 XI 1920, Warszawa,
hydrotechnik;
pracował przy konserwacji Kanału Sueskiego, był dyr. Kompanii Wód Słodkich w Port Saidzie, zajmującej się filtrowaniem wody doprowadzanej z Nilu; autor m.in. pracy o analizie bakteriologicznej wód; swoje zbiory sztuki zapisał Muzeum Nar. w Warszawie, księgozbiór i papiery (zawierające m.in. spuściznę Norwida) — pol. bibliotekom.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia