Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych
 
Encyklopedia PWN
Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych (GISZ),
nacz. organ sił zbrojnych w II RP;
utworzony na mocy dekretu Prezydenta RP z 6 VIII 1926; podporządkowany Prezydentowi RP i zast. przewodniczącego Kom. Obrony Rzeczypospolitej; GISZ podlegały m.in. Sztab Gł. WP (do 1928 Sztab Generalny) oraz Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych i inspektoraty armii; Generalny Inspektor przygotowywał i kontrolował wojsko w zakresie wszystkich spraw istotnych dla przyszłych zadań wojennych oraz personalnej obsady stanowisk w wojsku (od dow. pułku wzwyż); Generalni Inspektorzy: 1926–35 J. Piłsudski, następnie E. Rydz-Śmigły; 1 IX 1939 GISZ stał się Nacz. Wodzem.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia