„Gazeta Lwowska”
 
Encyklopedia PWN
„Gazeta Lwowska”,
dziennik, tzw. gadzinowy, wyd. w języku pol. VIII 1941–VII 1944 we Lwowie przez okupanta niemieckiego;
kolejnymi redaktorami nacz. byli: F. Rufenach, A. Schoedlin-Czarliński, A.G. Lehmann.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia