„Gazeta Literacka Wileńska”
 
Encyklopedia PWN
„Gazeta Literacka Wileńska”,
tygodnik, wyd. 1806 w Wilnie przez G.E. Groddecka, przy współpracy K. Kontryma;
pismo konkurencyjne wobec „Dziennika Wileńskiego”, skupiało profesorów cudzoziemców, gł. Niemców; zamieszczało materiały dotyczące historii i życia współcz. Uniw. Wileńskiego, omawiało nauk. publikacje i nowości zakupione do zbiorów bibliotecznych uczelni.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia