Galus Zbigniew Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Galus Zbigniew Jerzy, ur. 7 VII 1934, Szczaworyż,
chemik;
od 1973 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1958 czł. Polskiego Tow. Chem. (1992–94 prezes); 1965–79 czł. Komisji Chemii Analit. Międzynar. Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC); od 1982 czł. TNW, od 1991 — PAN; prace gł. w dziedzinie elektrochemii związków nieorg.; najważniejsze osiągnięcia dotyczą prostych i złożonych amalgamatów, roli wody w prostych reakcjach elektrodowych akwajonów metali, podstaw teoret. i badań eksperymentalnych inhibitowania reakcji elektrodowych, natury reakcji elektrochem. w rozpuszczalnikach mieszanych i w środowisku niewodnym oraz zastosowań i opisu teoret. zachowania submikroelektrod; autor m.in. monografii Teoretyczne podstawy elektroanalizy chemicznej (1971).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia