Gagauzi
 
Encyklopedia PWN
Gagauzi,
ludność pochodzenia tureckiego mieszkająca gł. w południowej Mołdawii i na Ukrainie, żyją także m.in.: w Grecji, Bułgarii, Rosji, Macedonii Północnej i Turcji;
ogółem ok. 200 tys. (2000); język gagauski; wyznają prawosławie; na obecnie zajmowane tereny (południowe ziemie hist. Besarabii) Gagauzi migrowali jako uchodźcy w czasie wojen ros.-tur. od końca XVIII w. do lat 30. XIX w. — z Dobrudży, północno-wschodniej Bułgarii i południowo-wschodniej Rumunii; za ich przodków uznaje się plemiona tur., najczęściej Połowców (Kumanów), którzy w XI–XIII w. przybyli na Bałkany ze stepów południowej Rosji; wg jednej z kronik tur. są potomkami Oguzów z południowej Anatolii osiadłych w Dobrudży w XIII w.; tradycyjne zajęcia: hodowla owiec, uprawa winorośli, wyrób dywanów; 1991 konflikt Gagauzów z władzami Mołdawii na tle dążeń do autonomii, którą uzyskali 1995.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia