GRID
 
Encyklopedia PWN
GRID, ang. Global Resource Information Database, Światowa Baza Danych o Zasobach Ziemi,
program utworzony 1985 w ramach Programu Narodów Zjednoczonych na rzecz Środowiska (UNEP);
gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o stanie środowiska (w skali globalnej i regionalnej) na potrzeby organizacji międzynar., rządów państw oraz instytucji nauk., ruchów ekol. itp.; informacje o środowisku, dostarczane przez satelity geostacjonarne (teledetekcja), są gromadzone z zastosowaniem systemów GIS; w ramach sieci GRID działa 14 ośr. (2004): w Norwegii, Tajlandii, na Węgrzech, w Nowej Zelandii, Szwajcarii, Nepalu, Rosji, Kenii, Kanadzie, Brazylii, USA, Gruzji, Japonii i w Polsce; pol. ośr. jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID; działalność wszystkich jednostek GRID jest koordynowana przez centralę w Nairobi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia