GFP
 
Encyklopedia PWN
GFP, ang. Green Fluorescent Protein,
zielone białko fluorescencyjne, zw. też białkiem zielonej fluorescencji, pochodzi z meduzy Aequoria victoria;
emituje zielone światło w wyniku wzbudzenia światłem niebieskim lub UV; proces ten nie wymaga żadnych dodatkowych substratów ani kofaktorów; GFP ulega ekspresji w komórkach bakterii, drożdży, muszki owocowej, roślin, a także w komórkach ssaków, i nie jest dla nich toksyczne; za pomocą technik inżynierii genetycznej stworzono liczne warianty białka GFP, które mają znacznie przesunięte maksima absorpcji w kierunku fal krótszych lub dłuższych, dzięki czemu zamiast zielonego światła, emitują np. światło niebieskie lub żółte; pozwala to na jednoczesne stosowanie więcej niż jednego białka reporterowego w komórce. Istnieją również warianty GFP o różnym czasie rozpadu w komórce; białko GFP jest wykorzystywane do śledzenia interakcji między białkami oraz lokalizacji białek, a także jako gen reporterowy w badaniach poziomu ekspresji genów w żywych komórkach i w całych organizmach; GFP można stosować jako biosensory, wykorzystując albo warianty białka reagujące na zmiany warunków (np. zmiany pH), albo transgeny GFP pod kontrolą sekwencji regulatorowych powodujących jego ekspresję na skutek określonych czynników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia