Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
 
Encyklopedia PWN
Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, ang. United Nations Population Fund Activities (UNFPA),
organ pomocniczy ONZ;
utworzony 1969 z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako Fundusz Narodów Zjedn. do spraw Działalności Ludnościowej (ang. United Nations Fund for Population Activities), z siedzibą w Nowym Jorku, od 1987 pod obecną nazwą (z zachowaniem dawnego skrótu); gł. zadaniem UNFPA jest pomoc krajom rozwijającym się w zakresie planowania rodziny, ochrony zdrowia kobiet oraz świadomego macierzyństwa, a ponadto opracowywanie strategii rozwoju ludnościowego; środki Funduszu pochodzą z dobrowolnych wpłat; większość jest przeznaczana na programy mające na celu zmniejszenie śmiertelności niemowląt, promocję planowania rodziny, pomoc dla uchodźców oraz walkę z AIDS; wartość dotychczas udzielonej pomocy jest szacowana na ok. 5 mld dol. USA. Organem zarządzajacym UNFPA jest Rada Zarządzająca Programu Rozwoju Narodów Zjedn. (UNDP), a jego pracami kieruje Dyrektor Wykonawczy w randze zast. sekr. generalnego ONZ: 1987–2000 N. Sadik (Pakistan), od 1 I 2001 T. Obaid (Arabia Saudyjska).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia