Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce
 
Encyklopedia PWN
Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce,
fundacja, zał. 1991 przez pol. naukowców i czł. Pol. Tow. Chem., z siedzibą w Warszawie i Gliwicach;
zał. 1991 przez pol. naukowców i czł. Pol. Tow. Chem., z siedzibą w Warszawie i Gliwicach; jest finansowana ze źródeł pozabudżetowych — z wpłat instytucji i prywatnych osób; podstawowe zadania statutowe: wspieranie badań i upowszechnianie wyników prac nad stanem pol. nauki, doskonaleniem form organizacji i finansowania nauki oraz podniesieniem statusu pracowników nauki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia