Fundacja im. Michała Oczapowskiego
 
Encyklopedia PWN
Fundacja im. Michała Oczapowskiego,
prywatna fundacja osób związanych z Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie, zał. 1991, z siedzibą w Olsztynie-Kortowie;
jej podstawowym statutowym zadaniem jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Akademii oraz upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach nauk., działalności i potrzebach uczelni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia