Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 
Encyklopedia PWN
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
prywatna fundacja osób związanych z UAM, zał. 1991, z siedzibą w Poznaniu;
jej celem jest wspieranie uczelni w działalności wdrożeniowej i inwestycyjnej oraz upowszechnianie osiągnięć uniwersytetu w kraju i za granicą; funduje także stypendia naukowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia