Fundacja Popierania Kultury Polskiej — Polcul
 
Encyklopedia PWN
Fundacja Popierania Kultury Polskiej — Polcul, Fundacja Polcul,
fundacja zał. 1980 w Sydney z inicjatywy J. Bonieckiego;
wyróżnia osoby, które przyczyniają się do rozwoju pol. kultury, bądź działają na rzecz praw człowieka i obywatela (do 1991 nagrodzono ponad 600 osób); w okresie stanu wojennego w Polsce wspierała m.in. podziemne pisma i wydawnictwa; w zmienionej sytuacji polit. zmodyfikowała kryteria przyznawania nagród; ob. przyznaje je także działaczom kultury w krajach sąsiednich (18 osób z Czech, Słowacji, Estonii, Litwy, Rosji, Ukrainy, Węgier); Fundacja jest wspomagana przez Polaków z całego świata; dyrektorzy: J. Boniecki, J. Pakulski, A. Warzel, W. Zagała.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia