Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”
 
Encyklopedia PWN
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP), niem. „Polnisch-Deutsche Aussöhnung”,
fundacja powołana 16 X 1991 w wyniku umowy między rządami Polski i RFN w celu udzielenia pomocy szczególnie poszkodowanym ofiarom prześladowań nazistowskich;
rząd niem. przekazał na wypłaty kwotę 500 mln DM; do 2000 pomoc z tych środków otrzymało ok. 570 tys. poszkodowanych; FPNP zgromadziła zbiór dokumentów (ok. 2 km akt) osób, których dotknęły represje hitl. Od 1999 FPNP wypłaca świadczenia ze Szwajcarskiego Funduszu na rzecz Potrzebujących Ofiar Holocaustu/Shoa. W wyniku międzynar. negocjacji, dotyczących wypłat świadczeń byłym pracownikom niewolniczym i przymusowym III Rzeszy niem. parlament zatwierdził VII 2000 ustawę powołującą Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”, a austr. Rada Nar. powołała Fundusz Pojednawczy; FPNP jest organizacją partnerską tych instytucji; w sumie na wypłaty świadczeń dla byłych robotników III Rzeszy zamieszkałych w Polsce FPNP otrzyma kwotę 1,9 mld DM.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia