Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”
 
Encyklopedia PWN
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”, niem. Zwangsarbeiter Stifftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”,
instytucja RFN zarządzająca Funduszem Odszkodowawczym (Entschädigungsfonds) dla robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy;
utworzona 1999 (2000 zatwierdzona przez niem. parlament) z inicjatywy kanclerza G. Schrödera; na fundusz składają się wpłaty niem. koncernów i przedsiębiorstw przem. oraz rządu RFN; na bezpośrednie wypłaty dla uprawnionych do odszkodowań przeznaczono kwotę 8,2 mld DM (z czego 1,9 mld DM dla obywateli pol.); wypłaty rozpoczęto w VI 2001; nad działalnością Fundacji sprawuje pieczę Kuratorium.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia