Fundacja Konrada Adenauera
 
Encyklopedia PWN
Fundacja Konrada Adenauera, Konrad Adenauer-Stiftung,
jedna z największych niem. polit. fundacji, zał. 1964, z siedzibą w Bonn;
cele: budzenie i rozwijanie polit. świadomości Niemców w duchu chrześc.-demokr. porozumienia i pokojowej współpracy między narodami; dążenie do wzmacniania solidarności społ. i rozwoju społecznej gospodarki rynkowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia